Co je deratizace a dezinsekce?

Deratizace

Deratizace je proces likvidace krys a jiných hlodavců (potkanů, myší, křečků) různými prostředky zejména v obytných prostorech, skladech a míst užívanými hospodářskými zvířaty.

Dezinsekce

Dezinsekce je způsob metod a prostředků hubení hmyzu a dalších členovců. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, skladech a hospodářských prostorech.

Více o deratizaci - hubení hlodavců

Deratizace je činnost, jejiž výsledkem je likvidace krys a jiných hlodavců (potkanů, myší, křečků) zejména ve prostorách obývaných, užívaných lidmi či hospodářskými zvířaty. Deratizace je často používaná ve skladech, kde je potřeba ochránit skladoované zboží.
Deratizace se v základu dělí podle použitých prostředků na mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky), chemickou (užívající jedy, nazývané rodenticidy) a obě tyto metody jsem schopni zajistit.

Hlavním účelem deratizace je ochrana lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám na zboží a majetku. Našim zákazníkům vždy v první řadě nabízíme prevenci, tedy pravidelné kontroly objektů, jejich zajištění proti vniknutí a zahnízdění hlodavců. Další důležitou současní prevence je odstranění zdrojů potravy pro hlodavce. 

Více o dezinsekci - hubení hmyzu

Dezinsekcí označujeme metody a prostředky určené k hubení hmyzu a dalších členovců. Czech Ordinem se zaměřuje především na hmyz (mravenci, šváby, štěnice) žijící v blízkosti lidí, tedy v domech, bytech, skladech a dalších hospodářských budovách. 
Hmyz a jiní členovci jsou významným přenašečem chorob a způsobují škodu na potravinách, surovinách, výrobcích, a proto je velmi důležité se včas a účinně bránit. 

Czech ordinem nabízí nejen jednorázový zákrok, ale i pravidelné kontroly a zásahy pro své stále klienty v rámci jednotlivých období podle sezóny. Pravidelná prevence je nejdůležitější část naší práce a vy budete díky ní v klidu.

Rádi pro vás uděláme

Poskytujeme kompletní a diskrétní servis v oblastí hubení škůdců, který vám usnadní život, podle vašich požadavků:

  • Jednorázově
    Jednorázová deratizace nebo dezinsekce se provádí v místech největšího výskytu hlodavců, což jsou domácnosti, sklepy bytů, rodinné domy, chaty, chalupy, sklady, provozovny a provádějí jednou za rok vždy před sezonou. Účinek se projeví běžně do pár dní musíte, ale počítat, že nebývá dlouhodobý.
  • Pravidelně
    V rámci pravidelné ochrana objektů v různých je účinnost vyšší a dlouhodobá. Minimální frekvence je dvakrát ročně, ale standardně doporučujeme čtyřikrát do roka, zvláště u zemědělských a potravinářských provozů. Prevence je někdy důležitější a účinnější než jednorázovým masivní zásah.
  • Celoplošně
    Dlouhodobě spolupracujeme s městy, vesnicemi, provozovateli průmyslových a skladovacích areálů při ochraně větších ploch a území. Nejvhodnější obdobím k provádění je jaro a podzim.

Ceny za deratizaci a dezinsekci

Ceny u deratizace a dezinsekce, bohužel nejde určit dopředu.
Cena se stanovuje vždy podle velikosti ošetřované plochy, typu a množství spotřebovaných prostředků. Další neméně důležitý faktor, který promlouvá do ceny, je míra zamoření prostoru a jeho dostupnost, proto cenu většinou stanovujeme po zjištění situace na místě. 
Cenu vždy stanovujeme dopředu, takže se nemusíte bát, že byste zaplatili více, než bylo domluveno. 

Pokud máte zájem o deratizaci nebo dezinsekci, vyplňte formulář a my se ozveme v nnejkratším možném termínu.

Dlouhodbé vztahy jsou pro nás důležité 

Potřebujete pomoci s hlodavci nebo hmyzem? Napiště nám a my se ozveme.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Czech Ordinem s.r.o.

Na Bělidle 64/3
150 00 Praha 5
IČO: 290 60 737
jednatel: René Šćiran

Telefon: +420 603 760 111
E-mail:  info@czechordinem.cz

Pracovní doba:
Po-Čt: 8 - 16 h
Pá: 8-10 h